REALIZACJE 2023 ROK - W TRAKCIE

 • Kompleksowe wykonanie dostaw i prac w branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej dla Inżynierii Rzeszów SA dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa kolektora Lindego Bis”
 • Kompleksowe wykonanie prac w branży elektrycznej, AKPiA oraz teletechnicznej dla Inżynierii Rzeszów SA w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kolektora Wiślanego – etap I”
 • Wykonanie remontu AKPiA urządzeń Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
 • Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3 i 4 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K-14, K-15 z instalacją deNOx, kotłów K-8, K-9 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej i MIOS w EC Siekierki
 • Wykonanie remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
 • Wykonanie remontu układów elektrycznych niskiego napięcia i Nastawni Elektrycznej w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie remontu urządzeń elektrycznych kotłowni w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie serwisowania systemu sterowania kotłów wodnych K-12, K-13 wraz z instalacjami pomocniczymi w Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie
 • Wykonywanie prac remontowych oraz usuwanie awarii w obszarze elektrycznym na urządzeniach zainstalowanych w zakładach PGNiG Termika S.A.
 • Wykonywanie prac remontowych elektromechanicznych zlecanych w systemie bieżącym i awaryjnym na urządzeniach AKPiA zainstalowanych w zakładach PGNiG Termika S.A.
 • Wykonywanie w trybie całodobowym na rzecz PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. specjalistycznych prac w zakresie rozładunku węgla z wagonów na terenie bocznicy kolejowej PGNiG TERMIKA SA Elektrociepłowni Żerań w Warszawie