Realizacje 2014 rok

Realizacje 2014 rok 

 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA wszystkich prac związanych z przeniesieniem obwodów pierwotnych i wtórnych sześciu odbiorów z rozdzielni 6kV R1 do rozdzielni 6kV R3 i R4 w związku z przebudową kotła OP230 Nr 1 do spalania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac związanych z zabudową systemu napięcia gwarantowanego dla obiektów AKPiA podsystemu sterowania instalacjami pomocniczymi kotłów fluidalnych w EC Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac związanych z modernizacją armatury odcinającej na sieci ciepłowniczej, zainstalowanej w Ciepłowni Wola
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach modernizacji blokad oraz sterowania transportu popiołu ze stacji wysyłkowych SW-1 i SW-2 do zbiornika retencyjnego popiołu ZRP zainstalowanych w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu AKPiA kotłów wodnych WP-120 nr 9 i 10 oraz gospodarek pomocniczych w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w ramach remontu urządzeń elektrycznych kotłów OP230 nr 1 do 5, OFz450 A,B oraz WP120 nr 9,10 w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac projektowych oraz obiektowych w ramach modernizacji wibratorów na zsypach węgla do podajników węgla surowego zainstalowanych w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K5, K6 i K7 w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w ramach remontu AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K2, K3 i K4 w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w ramach remontu układów pomiarowych turbozespołów TZ1,2,3,4,5 w obszarach 2 strefy zagrożenia wybuchem Ex w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w ramach remontu AKPiA kotłów OFz-450 A i B w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PKN ORLEN S.A. prac w ramach zadania inwestycyjnego nr 40764 pt. „Wykonanie zgodnie z projektem pomiarów bilansowych u zewnętrznych odbiorców ciepła w wodzie grzewczej”
 • Wykonanie dla PKN ORLEN S.A. prac w ramach zadania inwestycyjnego nr 40763 pt. „Wykonanie zgodnie z projektem pomiarów bilansowych u zewnętrznych odbiorców ciepła (para)”
 • Wykonanie dla PKN ORLEN S.A. prac w ramach zadania inwestycyjnego nr 30526 pt. „Wymiana aparatury PiA na instalacji KK2”
 • Wykonanie dla PKN ORLEN S.A. prac w ramach zadania inwestycyjnego nr 40735 pt. „Modernizacja układu chłodzenia skanerów płomienia na reformerze H-101”
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA w okresie od 01.12.2012r do 28.02.2013 specjalistycznej usługi w ramach całodobowej obsługi urządzeń pomocniczych zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań i Ciepłowni Wola
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA w okresie od 01.12.2013r do 31.03.2014 specjalistycznej usługi w ramach całodobowej obsługi urządzeń pomocniczych zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań i Ciepłowni Wola
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA obsługi składowiska odpadów paleniskowych Zawady
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA robót remontowo-elektrycznych w zakładach Zleceniodawcy na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji w latach 2012-2014.
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w ramach przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji oświetleniowych znajdujących się w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie oraz dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych oraz części zamiennych niezbędnych do wykonania wszystkich objętych niniejszą umową prac w latach 2011-2013.
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac remontowo-elektromechanicznych na urządzeniach AKPiA zlokalizowanych na terenie zakładów Zamawiającego, zlecanych w systemie bieżącym i awaryjnym  w latach 2013-2014 na warunkach określonych w niniejszej umowie.
 • Wykonanie dla Energomontaż Zachód Warszawa Sp. z o.o. prac związanych z serwisem, tj.: przeglądów, konserwacji, oraz doraźnych napraw urządzeń i elementów instalacji mokrego odsiarczania spalin oraz układu katalitycznej redukcji tlenków azotu zlokalizowanych w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie w latach 2012-2014.
 • Wykonanie dla ABB Sp. z o.o. prac w ramach modernizacji części elektrycznej oraz AKPiA mazutowni dla instalacji oleju lekkiego w EC Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie dla ABB Sp. z o.o. prac w ramach modernizacji kotła K-16 w EC Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie dla Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. prac w ramach adaptacji pomieszczenia jadalni w bezpośredniej okolicy nastawni kotłów fluidalnych do potrzeb branży AKPiA w EC Żerań
 • Wykonanie dla Energoster Sp. z o.o. prac i dostaw związanych z modernizacją systemu zabezpieczeń turbozespołu TZ-11 w EC Żerań