Realizacje 2021 rok

  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4 w Elektrociepłowni Siekierki
  • Kompleksowe wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA modernizacji układu pomiarowego przepływu pary technologicznej z Elektrociepłowni Żerań do TZF
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i zabezpieczeń sieci: cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania i gospodarki wodnej i MIOS w Elektrociepłowni Siekierki
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu urządzeń maszynowni w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontów układów AKPIA i Instalacji elektrycznych turbozespołów Tz-1, Tz-2, Tz-3, Tz-6 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonywanie dla PGNiG TERMIKA SA całodobowej obsługi urządzeń w Obszarze Wody w EC Żerań
  • Wykonywanie w trybie całodobowym na rzecz PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. specjalistycznych prac w zakresie rozładunku węgla z wagonów na terenie bocznicy kolejowej PGNiG TERMIKA SA Elektrociepłowni Żerań w Warszawie