Realizacje 2019 rok

Realizacje 2019 rok 

  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA modernizacji instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego kotłów blokowych K14, K15 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych turbin Tz-1, Tz-2, Tz-3 Tz-5, Tz-6 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA  remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów WP-120 NR 5, 6, 7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA  remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K3 i K4 oraz gospodarek pomocniczych w Ciepłowni Kawęczyn
  • Wykonywanie dla PGNiG TERMIKA SA usług wzorcowania i legalizacji aparatury pomiarowej i układów pomiarowych zainstalowanych w zakładach
  • Wykonanie dla Inżynierii Rzeszów SA kompleksowych prac z zakresu AKPiA i elektrycznych związanych z budową bloku gazowo-parowego na terenie EC Żerań w Warszawie
  • Wykonanie dla Inżynierii Rzeszów SA kompleksowych prac z zakresu AKPiA i elektrycznych związanych z budową kanału zrzutowego wody chłodzącej z bloku BGP na terenie EC Żerań w Warszawie
  • Wykonanie dla ZRE Katowice SA prac w branży elektrycznej i AKPiA związanych z wymianą kolektora wody sieciowej kotłów wodnych w EC Żerań
  • Wykonanie dla ELEMONT SP. Z O.O. w zakresie budowy kotłowni szczytowej w Elektrociepłowni EC Żerań kompleksowych robót i dostaw związanych z uruchomieniem zabezpieczeń IZAZ 400, doposażeniem pól dla obwodoów wtórnych, montażem wyłączników VC-1, przekładników ziermnozwarciowych i prądowych
  • Wykonanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa instalacji ciepłomierzy na przewodach pomp obiegowych ciepła technologicznego na terenie Zakładu Południe