Realizacje 2020 rok

Realizacje 2020 rok

  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA  remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K14, K15 i instalacji deNOx oraz turbozespołów Tz-9 i Tz-10 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych turbozespołów Tz-2, Tz-3 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotła OP-230 nr 2 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji wody cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej i MIOS w Elektrociepłowni
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotła K3 oraz gospodarek pomocniczych w Ciepłowni Kawęczyn
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu AKPiA kotłów OP-230 K1, K2, K3, K4 i K5 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA serwisowania układu rozpałkowego kotłów WP200 K-3, K-4 w Ciepłowni Kawęczyn oraz kotła K-16 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla Inżynierii Rzeszów SA kompleksowych prac w branży AKPiA i elektrycznej obejmującej wykonanie przyłącza do budynku, instalacje elektryczne oraz montaż opraw w budynku krat na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Południe”
  • Wykonanie dla Inżynierii Rzeszów SA usług w formule EPC w zakresie kompleksowego, wielobranżowego wykonania prac związanych z budową nowej przepompowni ścieków przemysłowych i systemu na działce 4H Wydział Komponowania ORLEN SA oraz sieci slopowych w pompowniach technologicznych na działkach 3H i 4H
  • Wykonanie dla Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. prac dla branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji dozowania węgla aktywnego do instalacji oczyszczania spalin Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych Zakładu „Czajka” w Warszawie