Realizacje 2018 rok

Realizacje 2018 rok 

  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów BFB-185 nr 1 oraz OP-230 nr 2, 3, 4 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów WP-120 nr 5, 6, 7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji wody cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej i MIOS w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K10, K11 i K16 z instalacją DeNOX oraz turbozespołów Tz-7 i Tz-8 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K3 i K4 z instalacjami pomocniczymi, hydroodpopielania P. Bagrowa 1 i 2, pompowni drenażowej H10, pompowni ścieków sanitarnych H8 oraz pompowni ścieków przemysłowych H9 w Ciepłowni Kawęczyn
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K8, K9, K14 i K15 z instalacją DeNOX oraz turbozespołów Tz-9 i Tz-10 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie