Realizacje 2011 rok

Realizacje 2011 rok

 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac w zakresie branży AKPiA w ramach "Remontu planowego turbozespołów Tz-1, Tz-2, Tz-4, Tz-5, Tz-10 w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac z zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach "Remontu planowego instalacji elektrycznych i układów AKPiA kotłów OP-230 nr 2, 3 i 4 w Elektrociepłowni Siekierki"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac z zakresie branży elektrycznychej i AKPiA w ramach "Remontu planowego instalacji elektrycznych i układów AKPiA turbozespołów TZ-1, 2, 3 i 5 w Elektrociepłowni Siekierki"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac z zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach "Remontu instalacji elektrycznych i układów AKPiA K-14; K-15; Tz-9; Tz-10; K-16 w Elektrociepłowni Siekierki "
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac w ramach "Remontu instalacji elektrycznej na Osmozie - wymiana falowników w Elektrociepłowni Żerań"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac w ramach „Uszczelnienie środkami ognioodpornymi przepustów w tunelach i pomieszczeniach kablowych w Ciepłowni Kawęczyn”
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac w ramach „Montaż i uruchomienie 3 szt. przepływomierzy na magistralach wewnętrznych A,B,C w Ciepłowni Kawęczyn”
 • Wykonanie dla Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów „INTROL” Sp. z o.o. prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA „Modernizacja układów pomiarowych paliw płynnych spalanych w instalacji rozpałkowej kotłów parowych w Elektrociepłowniach Siekierki i Żerań w Warszawie”
 • Wykonanie dla Elektrobud S.C. prac „Modernizacja napędu pompy wody zasilającej EPZ5 w Elektrociepłowni Żerań.
 • Wykonanie dla Elektrobud S.C. prac „Wykonanie remontu planowego kotłów K-1, K-2, K-3, K-4 i K-5 w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”
 • Wykonanie dla J.T.C S.A. prac w zakresie AKPiA „Wykonanie montażu AKPiA układu odwodnienie i transportu gipsu na obiekcie Mokra Instalaja Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie”
 • Wykonanie dla BIS MainServ Sp. z o.o. prac w zakresie AKPiA „Wykonanie prac montażowych w branży AKPiA przy wymianie systemu cyfrowego na kotle Fluidalnym B w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”
 • Wykonanie dla MONTOREM S.A. prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA „Odtworzenie części instalacji podawania biomasy w EC Siekierki”