REALIZACJE 2022 ROK 

 • Realizacja dostaw niezbędnych materiałów i urządzeń oraz wykonanie prac branży telekomunikacyjnej, elektrycznej dla Inżynierii Rzeszów SA związanych z inwestycją pod nazwą: „Modernizacja Węzła Centralnego – Komory Zasuw przy ul. Czerniakowskiej 124, na terenie Stacji Pomp Rzecznych Dzielnica Śródmieście”
 • Kompleksowe wykonanie dostaw i prac w branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej dla Inżynierii Rzeszów SA dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa kolektora Lindego Bis”
 • Kompleksowe wykonanie prac w branży elektrycznej, AKPiA oraz teletechnicznej dla Inżynierii Rzeszów SA w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kolektora Wiślanego – etap I”
 • Realizacja dostaw niezbędnych materiałów i urządzeń oraz wykonanie prac branży telekomunikacyjnej dla Inżynierii Rzeszów SA związanych z Przebudową kanalizacji w drodze 4/5 z przepompownią i jej zasilaniem w Płocku
 • Wykonywanie w trybie całodobowym na rzecz PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. specjalistycznych prac w zakresie rozładunku węgla z wagonów na terenie bocznicy kolejowej PGNiG TERMIKA SA Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu turbozespołów Tz1, Tz3, Tz4, Tz11, Tz12 w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej
 • Wykonywanie na rzecz PGNiG TERMIKA SA serwisu instalacji oświetlenia terenu zainstalowanej w Elektrociepłowni Żerań polegającego na wykonywaniu przeglądów kwartalnych oraz czynności konserwacyjnych, dokonywaniu  napraw, usuwaniu awarii Urządzeń wraz z dostawą materiałów, podzespołów, urządzeń lub części zamiennych
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów elektrycznych niskiego napięcia i nastawni elektrycznej w Elektrociepłowni Siekierki wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów elektrycznych niskiego napięcia i nastawni elektrycznej w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych turbozespołów nr 1, 2, 3, 5,6 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie na rzecz PGNiG TERMIKA SA
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K-14, K-15 z instalacją deNOx, kotłów K-8, K-9 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie