Realizacje 2015 rok

Realizacje 2015 rok 

 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach modernizacji układów pomiaru temperatur i ciśnień oraz napędów klap regulacyjnych w rejonie obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów wodnych WP-120 nr 9 i nr 10 w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach OP-230 nr K1, K3, K4 w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach nr K5, K6, K7 w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach nr K14, K15, turbozespołach TZ9, TZ10 oraz instalacji deNOx kotłow K14 i K15  w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu planowego układów AKPiA kotłów wodnych nr K9, K10, K11 i K12 w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu planowego układów AKPiA turbozespołów Tz-1, Tz-2, Tz-3, Tz-4, Tz-11 i Tz-12 w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu urządzeń elektrycznych kotłów OP230 nr 1 do 5, OFz450 A,B oraz WP120 nr 9, 10,11 i 12 w Elektrociepłowni Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach budowy instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb zmodernizowanej kotłowni 2XPTWM100 w EC Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach remontu planowego układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach 03K i 04K oraz układu wyprowadzenia wody sieciowej w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie
 • Wykonanie dla Veolia Energia Warszawa S.A. prac w ramach przebudowy tras kablowych sygnałowych oraz trasy kabla światłowodowego na odcinku od tunelu przechodniego pod ul.Modlińską do kontenera telemetrycznego na terenie EC Żerań
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach modernizacji siłowników elementów wykonawczych na blokach w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie dla Energotechnika-Energorozruch S.A. niekatalitycznego odazotowania spalin- SNCR dla kotła typu WP200 nr K16 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
 • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu sprężarkowni 1 i 2 na rozdzielni R110kV- wymiana szaf sterowniczych i armatury w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie