Realizacje 2012 rok

Realizacje 2012 rok

 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach „Remontu instalacji elektrycznych i AKPiA kotłów wodnych K-5, K-6, K-7 w Elektrociepłownia Siekierki”
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach „Remontu instalacji elektrycznych i AKPiA kotłów parowych OP-230 nr 1, 2, 3 i 4 w Elektrociepłowni Siekierki”
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach „Remontu instalacji turbozespołów Tz-1, Tz-3, Tz-4, Tz-5, Tz-11 w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań”
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w zakresie branży automatyki w ramach „Modernizacji układów automatyki i sterowań kotłów K-3 i K-4 części kolektorowej Elektrociepłowni Siekierki”
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach „Remontu planowego kotłów wodnych K-9, K-10, K-11, K-12 w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań”
 • Wykonanie dla PGNiG Termika SA prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach „Remontu planowego instalacji elektrycznych i układów AKPiA na K-14, K-15, Tz-9 i Tz-10 w Elektrociepłowni Siekierki”
 • Wykonanie dla Montorem S.A. instalacji detekcji CO na galeriach nawęglania w Elektrociepłowni Siekierki
 • Wykonanie dla ENVIROTECH Sp. z o.o. prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA „Dostawy i montaż prac w oczyszczalni ścieków technologicznych w Elektrociepłowni Żerań”
 • Wykonanie dla Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów „INTROL” Sp. z o.o. prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA „Modernizacja układów pomiarowych rozliczeniowych zużycia oleju rozpałkowego w Elektrociepłowni Białystok S.A.”
 • Wykonanie dla Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o. prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA „Remontu planowego instalacji elektrycznej i układów AKPiA na Stacji Przygotowania Wody w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie”
 • Wykonanie dla FMK Sp. z o.o. prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA „Montaż , współudział w rozruchu i ruchu próbnym przekazaniu do eksploatacji ŁZKS i 2 szt. wózków wygarniających w Elektrociepłowni Bielsko-Biała”