Realizacje 2010 rok

Realizacje 2010 rok

 • Wykonanie dla ENREM Połaniec Sp. z o.o prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach " Remontu kotła  typu WP-200 K-16 w Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia Siekierki" w 2010 roku
 • Wykonanie dla ENREM Połaniec Sp. z o.o prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach " Remontu kotła  typu OP-230 K-1 w Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia Siekierki" w 2010 roku
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach " Remontu kotła  typu OP-230 K-3 w Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia Siekierki"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach  " Remontu kotła wodnego typu WP-120 K-9, K-10, K-11, K12 w Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia Żerań"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND EC SIEKIERKI prac remontowych i modernizacyjnych  w ramach " Remontu Instalacji elektrycznych i AKPiA na obiektach pomocniczych "
 • Wykonanie dla ENREM Połaniec Sp. z o.o prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach " Remontu kotła  typu OP-430 K-10  w Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia Siekierki"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach  " Remontu turbozespołów TZ-1 i TZ-3   w Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia Żerań"
 • Wykonanie dla VATTENFALL HEAT POLAND prac w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w ramach „ Remontu turbozespołów Tz-1, Tz-2, Tz-3, Tz-5, Tz-6 w Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia  Siekierki”
 • Wykonanie dla FMK Kluczbork prac w ramach budowy instalacji MIOS w EC Siekierki z zakresu dostaw i  montażu części elektrycznych i systemu sterowania dla następujących urządzeń: 
  • taśmowy przenośnik gipsu za filtrami nr 1
  • taśmowy przenośnik gipsu za filtrami nr 2
  • taśmowy przenośnik gipsu pod maszyną
  • taśmowy przenośnik gipsu skośny
  • taśmowy przenośnik gipsu rewersyjny 
  • wózek zrzutowy nr 1
  • wózek zrzutowy nr 2 
  • zsuwnia dwudrogowa nr 1
  • zsuwnia dwudrogowa nr 2
  • wygarniacz portalowy ŁZPP 300.20
  • system sterowania opracowany na sterowniku SIEMENS S7 sterujący wygarniaczem portalowym i  systemem przenośników
  • system monitorowania TV
 • Wykonanie dal BIS MainServ Sp. z o.o. prac w zakresie branży elektrycznej „Wykonanie dostaw i montażu instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w rejonie Tz-6 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie”
 • Wykonanie dla BCE Systems Sp. z o.o. prac w branży elektrycznej i AKPiA „Kompleksowe wykonanie instalacji podawania pary do młynów MWK-16 w Elektrociepłowni Siekierki na kotłach K-3, K-4, K-5, K-6 i K-7”