Realizacje 2017 rok

Realizacje 2017 rok 

  • Świadczenie dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. usług w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądowych w obszarze obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych, AKPiA oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w EC Białystok
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach modernizacji oświetlenia kotłów blokowych K10 i K11 w EC Siekierki
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotła BFB-185 nr 1 oraz kotłów OP-230 nr 1, 3 i 4 w EC Siekierki
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA prac w ramach modernizacji układów sygnalizacyjnych zasypania przesypów w ciągach nawęglania w EC Żerań dostosowujących je do dyrektywy ATEX114
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu kotłów OP230 nr K-1, K-2, K-3, K-4 i K-5 w zakresie AKPiA oraz kotłów OFz-450 A i B w EC Żerań
  • Wykonanie dla PGNiG TERMIKA SA remontu planowego kotłów fluidalnych A i B w zakresie AKPiA w EC Żerań