Montaż

Montaż 

W celu zapewnienia kompleksowej realizacji prac oferujemy wykonanie montażu w zakresie mechaniczny i elektrycznym nowych urządzeń dostarczonych przez naszą firmę oraz aparatury AKPiA przekazanej przez Klienta.

Montaż kończy kontrola jakości wykonanych prac, a także próby funkcjonalne potwierdzone odpowiednimi  protokołami.